נגן MP4 | מערכות אזעקה | מצלמות אבטחה | מד טמפרטורה | לייזר ירוק | מתנות לגבר
תאריך ושעה
 

 
   
  מוצרים בסל שלך
 


 

תקנון ותנאי שימוש

דף הבית >> תקנון ותנאי שימוש

1.
האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל בצורה ישירה ויעילה
2. רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה ,בעלי כתובת דואר אלקטרוני  ובעלי כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס
  אשראי תקף בישראל.
3.
תנאי מוקדם לרכישה בחנות באמצעות האתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.
4.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין
  החנות , לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
6.
גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה אתה סכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ,
  לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות ובאתר.
   
 
המכירות - חלק כללי
1.
החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים
2.
פרטים מלאים ומפורטים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על לחצן "מידע נוסףבדף המכירה כפי שיופיע באתר
שיטת המכירה באתר "הגאדג'ט" היא כמכירה "רגילה" בלבד ולא כמו אתרים רבים בארץ שם השיטה הנהוגה היא: פומבית, קבוצתית וכו'
רגילה:
במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
1.
האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2.
 במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות אתר מאובטח  .
3.
השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה וקבלת חשבונית מס/קבלה באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
   
  אופן  הרכישה באתר
  לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק
1.  מיד לאחר ביצוע ההזמנה בין אם באמצעות האתר ו/או באמצעות הטלפון תבצע החנות בדיקה של פרטי
כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה
2. תוך כדי אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות ,לאחר מכן ישלח דואר אלקטרוני ללקוח הרוכש תוך 24 שעות, בו יהיה ניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה והסכום הכולל, כולל דמי המשלוח.
3.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.
4. הפרטים כפי שהוזנו בדף הרכישה וההזמנה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
5. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
6


7.
במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה


 מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
במקרה של סירוב לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 24 שעות ממועד ההזמנה
, יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .
8. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו באתר.
 

ביטול הצעות
1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק)
2.
ניתן לבצע ביטול הזמנה לאחר רכישת המוצר עד 7 יום מיום קבלת המוצר,בידי הלקוח. הביטול ולאחריו הזיכוי (אם ישנו) יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
ובתנאי שהפריט המוחזר יגיע באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש .אתר "הגאדג'ט" רשאית לסרב לביצוע זיכוי או וביטול אם יש חשש או סימנים לכך שהמוצר היה בשימוש כראות עינה.
3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק .
4. אם כבר סופק המוצר ללקוח, חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות,חלה במלואה ובאחריותו של הלקוח, לרבות דמי משלוח ואריזה .מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית ,
שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או גם מכל מין וסוג שהוא
.
5.
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר שהזמין, וזאת במידה והמוצר נשלח זה מכבר לפני שהגיעה הודעה על ביטול .
6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו בכתב ומראש .
7.
החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 7.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 7.2
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
 7.3
במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבראחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
9.  אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
החנות לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
 
אספקת המוצרים
1.
החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת
2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  2.1כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  2.2שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  2.3כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
3.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום
סמוך או נגיש, וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
 
זמני אספקה ומלאי
 
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים ניתנים לשינוי עקב אופי הרכישה והמשלוח של פרטים אלה ממדינות בחו"ל
והיבוא לארץ ישראל בדר"כ החנות דואגת לספק את הפריטים תוך 14 יום מתאריך ההזמנה ורק לאחר שאושרה העיסקה ע"י חברת האשראי,למעט פריטים מסויימים בהם יתכן זמן אספקה ארוך יותר וזאת לאחר הנחיית הלקוח טרם
ביצוע ההזמנה ולשיקולו. הימים הנ"ל לצורך הספירה מיוםאישור העיסקה הם כדלקמן: ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
 
דמי משלוח
1.
 דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2.  במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
4.
 מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
 

שירות לקוחות
1.
כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגי החנות .
2.  לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או פריטים אשר לא נמצאים באתר , ניתן לפנות ישירות אל מחלקת השירות באמצעות     Email או באמצעות הטלפון .בעת משלוח אימייל     נא לציין מספר טלפון/נייד לצורך חזרה.
3.
נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 
אבטחת מידע -  פרטיות בחנות
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .  
2.

פרטי כרטיס האשראי ופרטי הלקוח מועברים לחנות ע"י שרת נתונים נוסף,מוצפן בטכנולוגית SSL מהחסינות בעולם!         פרטי הלקוח אינם מאוחסנים באתר "הגאדג'ט" ובכך נמנעת כל אפשרות של שימוש לא חוקי ו/או לרעה בפרטי הלקוח.

3.
החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
 
כללי
1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
2. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר המובילים לדף המוצר המלא.
3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
4. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת
6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
7. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
8. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
9. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
חזרה למעלה | מפת אתר | הוסף למועדפים

נגן MP4 | מערכות אזעקה | מצלמות אבטחה | מד טמפרטורה | לייזר ירוק | מתנות לגבר | מאמרים
תקשור | בגדי הריון | כתיבה שיווקית | חדרי שינה | מנטור | הנהלת חשבונות
 
לייבסיטי - בניית אתרים